Края на сектите

Муун ще сложи край на сектите

Егоистичното и нетолерантно разделяне и критикуване между различните християнски деноминации е наистина сектантско отношение което трябва да се изкорени. Обединитлното движение на д-р Мун единствено работи с всички без никакви предразсъдъци и директно се стреми да премахне конфликтите и разделенията между тях.

"Предразсъдъците никога на показват здрав разум"Прерогативни Термини: Обединителната църква на Муун, Сектата на Муун или Империята на Мун, "Муун" - всякъкви опити да се манипулира представата на хората за д-р Муун и Обединителното движение. Тази терминология се използва от незапознатите с реалните факти и единствено със заблудителна и манипулативна цел. През цялата история добрите хора и особено светците и пророците са минавали през преследване и неразбиране. Страхът от сектите е неоправдан, а по скоро трябва а се избавим от тесногледието, корупцията, аморалността и егоизма... Лъжливи Митове: 1-во, Преподобния Муун не е нито основавал нито регистрирал Обединителна църква. Никога не е съществувала такава! Още по интересно, Муун въобще не е регистрирал църква. Още началната му цел и призванието от Исус към него е било да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. През 1954 г. Сан Мьонг Муун регистрира Асоциация за обединение на разкъсаното и нефункционално в борбата с аморалността и атеизма християнство. Може би факта, че хиляди християни от най-различни деноминации биват водени с откровения от Святия Дух към Муун, също е повлиал наименованието: Асоциация на Святия Дух за Обединение на Световното Христианство. 2-ро, невежеството по отношение на приноса на Д-р Мун и признанието което той получавава по света е факт. А пдразсъдъците никога не са демонстрирали здрава логика.

No comments: