Християни за Муун

Книга със свидетелства от Християнски пастори

Американската организация на пасторите ACLC е събрала тази колекция в книгата „Аз съм тук”, със свидетесва за Исус и Сан Мьон Муун. Християнски пастори свидетелстват за чудесата обграждащи Истинските Родители – Преподобния и г-жа Мун.
Свидетелства от последователите на Исус за чудесата около него възпламеняваха вярата на християните през вековете. Днес самите християнски пастори споделят как Бог и Небето са потвърдили за тях идентичността и значимостта на работата на Д-р Муун и семейството му за установяване на Божия свят на Мир на земята.

Исус им свидетелства за своята подкрепа за Муун
Самата инициаторка на тази колекция споделя как Исус я е уверил за своето присъствие докато тя за първи път е изучавала Божествения Принцип – съставящ основните откровения на Сан Мьон Мун. „Никой не може да чете тази книга без да почувства искреноста на пасторите, които чрез Небесното водене са повярвали и дошли да следват Истинските Родители. Пръсъствието на Бог и Исус е явно в техните преживявания,” заявява пастор от Петдесятната църква.

Без да се провери не може да се повярва
За много обаче, които не са получили такова потвърждение от Небето е шокиращо и трудно да повярват факта, че Исус неотменно подкрепя Преподобния Муун. Сан Мьон обаче е бил призован още на 16 годишна възраст от самия Исус, който му се явява в откровение да доведе изпълнението на Божията воля на земята. Исус го уверява, че негоата неотменна подкрепа ще бъде във всяка стъпка с него.

Библията предсказва това
Този момент е точно предсказан в Библията. В Откровения 2:26 се предсказва недвузначно, „И на този, който победи... за да върши дела, чисти като Моите, ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга (символ на месиянската роля) както и Аз съм получил от Своя Отец. И ще му дам зорницата (символ на новата истина). " Младия тогава Муун прекарва години в търсене на истината като свободно разговаря с Исус и светците в рая. В своите духовни общения с Бог, Сан Мьон Муун получава откровение, разкриващо основните аспекти на Божията Воля за живота на хората.

Само чистите по сърце ще разберат
Тези които са честни спрямо себе си ще се поинтересуват сами да разберат дали Бог работи чрез Преподобния Мун. Самия Исус ни подсказва, „по плодовете му ще го познаете.” Или както Проф. Д-р Мортън Каплан, от Чикагския Университет заявява, „Работата на Преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и може бе един ден че служат като опората на Архимед за промяната на света.” „Запознайте се с обхвата на дейностите на Д-р Муун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това.”

Живот отдаден за изпълнението на Божията воля
Целия живот и дейност на Д-р Муун е отдаден за изпълнението на Божията воля, и установяването на Сват на Мир, Любов и Разбирателство между хората. Кой би могъл да критикува това. Той създава и финансира стотици организации посветени на Световния мир и създаването на истински семейства. Самата Библия заявява, „Блажени миротворците, защото те ще се нарекат Божии синове.” А Татко Муун определено е шампион всред всички миротворци в историята. И разбира се, невежеството не е оправдание за да не признаем поне това ако погледнем делата му.

Попитайте Исус за да знаете
За нас е трудно да повярваме факта, че Исус неотменно подкрепя преподобния Мун. Но ако Исус Христос е избрал да работи с него то можем ли ние да протестираме. Не можем да отречем Откровения 2:26, „И на този, който победи ... за да върши дела, чисти като Моите," казва Исус, "ще дам власт над народите и той ще ги управлява с желязна тояга... както и Аз съм получил от Своя Отец." Да даде власт над народите, както той е получил месиянската мисия от Бог, на човек който ще управлява всички народи с жезъла на правдата. Много вярващи по цял свят получават откровения днес, че това обещание се е изпълнило чрез Сан Мьон Мун. Прочетете още: Второто пришествие: ЧРЕЗ РАЖДАНЕ

No comments: