МУУН САН МЬОН: ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ

МУУН САН МЬОН: ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ
Преподобния Сан Мьон Муун, сега е на 90 години но продължава да работи неуморно. Често не обръщаме внимание на дейността на личности с такава грандиозна визия особенно поради факта, че е основател на световно религиозно движение. Живота и дейността на д-р Муун също не са ни достатъчно познати. В тези страници ще откриете свидетелство за живота на един истински визионер, ще научите за неговата дейност към постигането на световен мир и за невероятното признание относно неговата дейност от страна на съдружници и приятели от всички религии, раси, култури и професии.

Израстнал в опустошената от войната Корея в началото на 20-ти век, младия Муун започва своя живот търсейки усилено отговор на въпроса, "защо има толкова много страдание." Чрез изключителната си връзка с Бог той решава да отдаде живота си за да прекрати човешкото страдание и осъществи идеалния свят който Бог първоначално е планирал. В жизнения си път той е хвърлян в затвора на 4 държави - Северна Корея, Южна Корея, Япония и САЩ - преодолявайки нечовешки мъчения и световно преследване и неразбиране както повечето нови религиозни движения. Днес той е лидер на световно движение с дейност в над 190 страни, основал е организации и институции в почти всяка свера на човешкия живот и ръководи най-значимото междурелигиозно движение за мир.
НА ПРАГА СМЕ НА НОВА ЕПОХА

Според преп. Муун, настоящата епоха на материализъм скоро ще отстъпи пред нова епоха на духовност основана на универсалните принципи на неегоистична служба за другите и културата на семейства с център Бог в която хората от всички нации, култури, раси и религии живеят заедно в радост. Нека надникнем в живота и дейността на преп. Муун през тези 8 десетилетия отдадени за изгрева на тази нова епоха.

Животът на преп. Муун

Открийте повече за живота и всекидневието на човека зад тези изключителни полстижения. Прочетете свидетелства на видни религиозни лидери, държавни глави и учени, за преп. Мун и неговата работа. (More about Rev. Moon's Life)

Семейството на д-р Муун

Три поколения посветени на световния мир: Д-р Мун получава подкрепата за своите усилия за световен мир на три поколения от неговото изключително семейство. Прочетете за г-жа Хак Джа Хан и неговите деца, внуци и правнуци - всичките посветени на каузата за световния мир. (More about Rev. Moon's Family)

Ученията на отец Муун

Учение което носи революция в света:
Преподобният Мун е велик и изключителен учител--службите и духовното му водене е публикувано в 400 тома. За последователите на Семейната федерация за световен мир, неговите религиозни учения дават най-чсните и пълни отговори на най-дълбоките въпроси за живота. Тук можете да прочетете части от негови речи и гледате видео-презентации за учението на Преп. Сан Мьон Мун. Можете също да прочетете коментари на видни религиозни учени, теолози и пастори, относно Божествения принцип (Учението на д-р Мун). (More about Rev. Moon's Teaching)

Дейността на Сан Мьон Муун

Никой друг религиозен лидер не е основал толкова много организации, институции и проекти за световния мир и разрешаването на проблемите в обществото.
Усилията на Преподобния Мун са както възвишени-идеалистични така и много практични. Те обхващат всички области на човешкия живот включително религията, културата, образованието, науката и икономиката. Научете за неговите дейности и прочетете коментари за тяхната ефективност. (More about Rev. Moon's Work )
No comments: