ООН за Муун

ООН признава д-р Муун за Шампион на Мира

През 2004 г. ООН излезна с резолюция, за невъзможността да се премахнат световните напрежения и войни без активната подкрепа на религията. Диалога между религиите е ключа към разрешаване на световните комфликти. ООН призна Преп. Сан Мьон Муун като лидер и шампион в областа на Междурелигиозния диалог.

Муун: Лидер в Междурелигиозния диалог
Д-р Сан Мьон Муун създава и спонсорира множество организации и дейнсти за междурелигиозен диалог и помирение. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока. Нобеловата комисия се подготвя да оцени този безпрецедентен принос на Д-р Мун за Световния Мир.

Стотици организации посветени на Мира
Д-р Муун е основател на Семейна Федерация за Световен Мир, Женска Федерация за Световен Мир, Института по Обединителна Мисъл, Професорска Академия за Световен Мир, Младежка федерация за световен мир, Междурелигиозна федерация за световен мир, вестник Вашингтон Таймс, Юнайтед Прес Интернатионал, и още стотици организации. Всички те работят усилено за постигането на световен мир. Виж още

За да обнови ООН и предствави ново лидерство към изграждането на мирен свят, Д-р Мун основа Федерацията за вселенски мир през 2005 г, обединявайки усилията на световните лидери, учени и специалисти.

Световната магистрала и свръх скоростни влакове, ще свържат света като „Едно семейство“; Ще допринесе за премахване на икономическите, политически и културни разделения между хората.

Мирът между религиите е ключ към разрешаване на световните комфликти. Д-р Мун е лидер и шампион на Междурелигиозния диалог. Над 90% от разходите на организациите му отиват в тази насока.

No comments: