Семейна Федерация

Семейната Федерация за Световен Мир и Обединение

Семейната Федерация за Световен Мир и Обединение е Неправителствена организация ползваща се със специален статут в Обединените Нации.

Това е основната организация на д-р Муун и тя най-пълно въплащава идеалите и визията му. Основната идея е, чрез здрави семейства да се изгради единен свят на мир, хармония и любов. Човечеството е глобално семейство, с център Бог, като наш общ родител. Следователно всички хора, без значение от вяра, култура, националност, и расова принадлежност трябва да обединим усилията си. Учени, религиозни лидери, политици и медии - трябва да допринесат със знанията и уменията си. Идеалният свят не може да се изгради от частични усилия на отделна група хора.

Нуждата от Революция на сърцето и съвестта
За установяване на един Нов Свят, е необходима нова революция – Революция на Сърцето, Революция на Истинската Любов. Семейството е училището на истинската любов, където чрез преживяванията се научаваме да обичаме като деца, като братя и сестри, като съпрузи, и накрая с безкористна родителска любов.За съжаление, днешната култура на Свободен секс е причина за много проблеми в обществото, нацията и света; извънбрачните връзки, разводите, разпадането на семейството, бременността сред юношите, абортите, изнасилванията - язвите на света произтичат от злоупотребата – неправилното използване на любовта.

Любовта като основа за щастието
Любовта е най-голямата сила, тя е основата за нашето щастие и за света на мир и хармония, но ако тя е използвана в неправилна посока, егоистично и неморално, тя става най-разрушителната сила която причинява неописуеми раздори, разочарования и страдание. Себичността в сексуалната любов поражда невярност, прелюбодеяние, ревност и от там завист, омраза, насилие както в семейството така и в света.

Живот за другите
Семейната Федерация, издига като най-висша ценност стандарта на живот за благото на другите. Основателя на СФСМО, д-р Сан Мьон Мун, в свое обръщение към световните лидери, заявява: “Аз мога да предвидя една велика промяна, една революция идва на света, не чрез огън или куршум, но чрез истината на Бог, разпалваща човешките сърца. Аз съм дошъл да възпламеня тази духовна революция, една тиха революция, която променя човека от егоизъм към алтруизъм” Научете повече за Семейната Федерация

Провалът на Сексуалната революция
снимка на Провалът на Сексуалната революция

Днес сексът е навсякъде и е много по-показен от когато и да е било. Със сигурност обществото ни е по-развратно от което и да е било друго в историята...

No comments: