Империята на Мун: Муун, Обединителна църква - обратното на секта!

Империята на Мун: Муун, Обединителна църква - обратното на секта!

Не разделя, а обединява; не създава конфликт с другите, а ги помирява; не е затворено общество, а работи с всички други хора на съвеста отвъд религия, раса и националност; не отделя децата от родителите, а обединява 3 поколения да живеят в любов и единство


Империята на Мун е страница на WordPress, целяща да информира обществеността с обективните факти за дейността, идеите и целите на световната мрежа от организации за мир създадена от д-р Сан Мьон Мун. Митовете и фалшивата негативна информация е най-често абсолютно разминаваща се с реалността, което засилва нуждата от тази достоверна корекция. За по-обстойна информация относно дейностите и проектите за мир на д-р Мун/Муун, посетете upf.org

.

“Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това.”

- Д-р Фредерик Зонтаг от Колежа Романа

.

Империята на Мун: Муун, Обединителна църква - обратното на секта Империята на Мун: Муун, Обединителна църква - обратното на секта

No comments: