Международните бракове премахват бариерите

Международните бракове премахват бариерите

Д-р Сан Мьон Мун е световно известен с международните масови сватби. Броя на участниците в тези международни, междурасови и междурелигиозни свадби постепенно нараства достигайки 36 000 през 92 г., 360 000 през 95-та, 40 милиона през 97 г., и продължава да се разширява. Участниците са често представители от всички възможни религии, нации и раси.

Международния фестивал на културата и спорта, в центъра на който са Международните брачни церемонии включва конференции за политици, учени и религиозни лидери, както и фестивал на културата, спорта и изкуствата. Броя на участващите семейства непрекъснато нараства от 1960г. насам: 36,.. 430,.. 6000, 30000, 360 хил.,3.6 мил, до 400 мил

Д-р Мун е известен с възгледите си за ролята на женитбата и семейството като основа на здравия и мирен свят. Целта на Международните свадби които той провежда се разкрива ясно от надслова "Световен Мир чрез Идеални Семейства" и "Един Бог - едно Човечество - едно Семейство". Днес родители и правителства са безсилни да дадът морално водене на младите и разпадането на семействат излиза извън контрол. Преп. Мун единствен дава реално разрешение.Милиони семейства от всички части на света участват в тези Международни брачни церемонии, които са един безпрецедентен израз на желанието и решителността им да изградят истински семейства изпълнени с истинска любов и да надхвърлят бариерите, които разделят света, било то расови, национални или религиозни. "Бог не стои зад бариерите на религията или културата. Те не са нищо друго освен трикове на дявола. Той ги е използвал, за да управлява над човечеството в продължение на десетки хиляди години", заявява Преп. Мун. "Кой друг метод, ако не смесените бракове ще даде възможност на бели и черни, юдеи и мюсюлмани, ориенталци и западняци да заживеят като едно всеобщо цемейство." Децата от тези бракове не ще носят в себе си предразсъдаците от миналото.

Думи на д-р Сан Мьон Мун:

Брачна благословия чрез междукултурен обмен

Има ли нещо, което не може да се разреши в семейството? ... живота на родителите и децата, съпруга и съпругата, по-големите и по-малките братя и сестри се въплъщава моделът на живот за другия...

Най-добрият начин е да получите Святата Благословия с партньор от друга раса, националност или религия. Тези бракове допринасят за осъществяването на огромната задача да се преодолеят расовите, културните, националните, етническите и религиозните бариери и така да се създаде единно човешко семейство. В Божиите очи цветът на кожата не е от значение. Бог не признава националните граници. Бог не застава зад бариерите на религията и културата. Това са единствено измами на дявола. Дяволът ги е използвал, за да владее над човечеството като грешен родител в продължение на десетки хиляди години.

Брачната благословия чрез междукултурен обмен е в крайна сметка средството да се установи мирен, идеален свят тук на земята... Целта е да можете да изградите истински семейства. Брачната благословия чрез междукултурен обмен досега се оказва най-добрият начин да бъде възстановено човечеството и да станем Божии деца. Това е най-величественото морално деяние... това е ритуал, който прекъсва връзките на враждата. Това е свят ритуал, който преобразува нашата потомствена линия в Божия и ... Му дават възможност да осъществи Своето провидение в днешния свят.

Признание след дълго преследване

Шокиращ за много критици е фактът за нарастващото признание на този толкова преследван и неразбран кореец. Хиляди християнски пастори, както и видни политици и учени от цял свят днес подкрепят и оценяват дейността му. „Има много неразбиране в медиите относно работата на Преп. Мун, но той и семейството му практикуват това което проповядват; живот за благото на другите и изграждане на здрави семейства,” заяви Пастор Берет от Божията църква в Чикаго. Пионер в борбата за човешки права и десетократен конгресмен, преп. Уолтър Фаунтрой отбеляза: „Аз подкрепям напълно преподобния д-р Сан Мьон Мун, защото той влага всичките си финанси и целия потенциал на организациите му за две основни цели; мирът и семействата.” Сенатор Лари Преслър добави: „Моето възхищение от Д-р Мун и съпругата му нарасна безизмерно. Неговата енергия, визия и отдаденост на каузата на мира са несравними в историята на човечеството.”Какво ще запомни историята

Дали историята не ще запомни критиците и преследвачите не с друго, а че са спомогнали да се изпълни пророчеството: "блаженни гонените заради правдата, защото тяхно е небесното царство"? Може би просто не е възможно да направиш добри неща за света без да минеш през преследване и критика. Така е било с Мартин Лутер Кинг Младши, Ганди и много други като Д-р Мун. Невежеството ни е водело да си въобразим всякакви небивалици, но е време да се запознаем отблизо с огромния фундамент който той е създал за осъществяването на Божия идеал на земята; Свят на мир, единство и всеобщ просперитет за хората, свят без бариер, омраза, корупция и комфликти.

През всички епохи мечтата на човечеството е била един свят на мир.

Мартин Лутър Кинг, Махатма Ганди, Сан Мьон Мун и много други са мечтали за мир. Всеки един от тях е преминал и през период на преследване и неразбиране но е повлиял курса на историята безвъзвратно.


No comments: