Предразсъдъците

Предразсъдъците никога на показват здрав разум

Прерогативни Термини:
Обединителната църква на Муун, Сектата на Муун или Империята на Мун, "Муун" - всякъкви опити да се манипулира представата на хората за д-р Муун и Обединителното движение. Тази терминология се използва от незапознатите с реалните факти и единствено със заблудителна и манипулативна цел. През цялата история добрите хора и особено светците и пророците са минавали през преследване и неразбиране. Страхът от сектите е неоправдан, а по скоро трябва а се избавим от тесногледието, корупцията, аморалността и егоизма...

Лъжливи Митове: 1-во, Преподобния Муун не е нито основавал нито регистрирал Обединителна църква. Никога не е съществувала такава! Още по интересно, Муун въобще не е регистрирал църква. Още началната му цел и призванието от Исус към него е било да обедини разделените и враждуващи помежду си деца на Бога - христианите. През 1954 г. Сан Мьонг Муун регистрира Асоциация за обединение на разкъсаното и нефункционално в борбата с аморалността и атеизма християнство. Може би факта, че хиляди християни от най-различни деноминации биват водени с откровения от Святия Дух към Муун, също е повлиал наименованието: Асоциация на Святия Дух за Обединение на Световното Христианство. 2-ро, невежеството по отношение на приноса на Д-р Мун и признанието което той получавава по света е факт. А пдразсъдъците никога не са демонстрирали здрава логика.


Наивността на обвиненията
Ако както Стоян Ганев така и всички други работещи с световните организации на д-р Муун се обвиняват за работа връзка със секта, то правителстото на САЩ, ООН, и много други правителства също трябва да ги наричаме сектанти. Цели религии дори одобряват и подкрепят усилията на д-р Муун за Мир. И тях ли ще наричаме Мунисти? Тогава просто трябва да кажем, че целия свят вече сме Мунисти...

Д-р Муун не се е самообявил се за спасител на човечеството. Аз като гледам той просто си го прави.. поставя фундамент за разрешаване глобалните проблеми на човечеството и постигане на Световен мир. С работата си Д-р Мун е повлиал значително на съвременната епоха. 144 Есета на политически и религиозни лидери, както ина световно известни учени свидетлстват за приноса на Д-р Сан Мьон Мун за света и за техния личен живот. "Работата на Преподобния Мун и неговото движение могат да преместят планини и може би един ден ще служат, като опората на архимед за промяната на света", заявява проф. д-р Мортън Каплан от Чикагския университет. "Запознайте се с обхвата на дейностите на д-р Мун. Учете, за да разберете виждането, което той предлага за бъдещето, и тогава решете за себе си дали виждате Божията ръка зад всичко това", призовава Д-р Фредерик Зонтаг от Колежа Романа. Защо Муун е обвиняван за секта? Проблема е ключовата роля на Обединителите в падането на Комунизма. Д-р Муун идеологически разобличава машинациите на Комунистите. Вашингтон Таймс, основан от Сан Мьон Муун, обръща и САЩ, и Латинска америка и целия свят с информацията която изкарва за реалните зверства в Комунистическите страни. Затова Президент Рейган заявява, "Ние имахме желанието, но без Преп. Муун никога нямаше да спрем Комунизма." Също, Д-р Муун основава организация за победа над Комунизма и обучава милиони за заплахата от тази безбожна идеология, Марксизма, и тактиките на Комунистите. Днес в България както Сидеров така и Православието са просто инструменти на комунистите, и чрез тях се критикуват неудобните. А по-неудобен от Сан Мьон Муун за Комунистическите сили няма. Не само Ганев а и ООН са със Сектата. Стоян Ганев бе нарочно обвиняван във връзки със сектата. Ако журналистите ни бяха малко по-информирани нямаше толкова лесно да стават инструмент на пост-кумунистическ останки в държавна сигурност. Разберете едно, не само Ганев но цялото ООН е свързано с въпросната уж-\"секта\" на Муун. Правителствата на САЩ и много други държави в света са свързани и уважават върпосната уж-\"секта\". Време е обаче да осъзнаете, че там няма нищо общо с сектантство, точно обратното Муун е обединител, докато секта идва от разделяне. Тези които фалшиво критикуват за да внасят смут и раздор са сектанти.. а в случая и Българската преса показва силно сектанско отношение.

No comments: