Муун Сан Мьон: по думите на Станислав Шушкевич, Председател на Белорусия

Муун, култ, църква, секта, сектите, учение на муун, Муун, последователи на ун, църква, секта, сектите, учение на муун, мунисти,
Мун Сан Мьон:
В очите на видни световни лидери

Извадки от есета за живота и дейността на Преп. Сан Мьон Мун. 

Станислав Шушкевич описва Сан Мьон Мун, като борец срещу Комунизма, преследван поради ролята си в неговия разгром. Неговото есе е включено в книгата „Кралят на Мира”, която е резултат на предложението на президента на Република Индонезия, д-р Абдул Калам.

Книгата включва впечатленията на 144 Посланици на Мира от над 70 държави относно изключителните живот, учение и дейност на този безспирен борец за мир – д-р Мун.

Председател на върховния съвет, Република Белорус (1991-94), Станислав Шушкевич описва Сан Мьон Мун, като борец срещу „Комунизма ,малко различаващ се от чудовищния фашизъм.” Поради ролята си в падането на комунистическите режими, уточнява Шушкевич, „Д-р Мун бе преследван, хвърлян в затвора и ограничен в свободата си да пътува”.

Измежду „всички видни личности, които съм срещал, като Франсоа Митеран, Михаил Гордбачов, Борис Елцин, Хелмут Кол, Бил Клинтън, Джордж Буш, Бутрос Бутрос Гали и многото други президенти, премиер министри и религиозни лидери”, заявява Шушкевич, „няма да е преувеличено да кажа, че най-изключителната, интересна и впечатляваща бе личността на д-р Сан Мьон Мун.”

Видео - видни личности се изказват за д-р Мун


Нещо повече, продължава Шушкевич, „мога да ви уверя, че това е основното отношение относно д-р Мун на болшинството политически и религиозни лидери които съм имал възможността да срещна.”

„Мнозина са ни призовавали да „Учим”, но често те са ограничени от идеология или прекалено отдалечени от човешката реалност. Д-р Мун направи възможно създаването на съвършена учебна програма обхващаща всички нива на образованието – програма свободна от крайно и догматично идеологическо съдържание, която обхваща широкия кръг от професии в науката, културата и изкуствата.”

Шушкевич завършва своето есе с думите, „Той е създал институции за развитието и напредъка на познанието, окуражаване на творчеството и възстановяване на здравето... Всички дейности на д-р Сан Мьон Мун могат да бъдат синтезирани като красота на мислите, красота на делата, красота на конкретните резултати.”

Книгата включва множество свидетелства за ефекта от дейността на д-р Мун, както върху личния живот на видни световни лидери, така и за доброто на цялото човечество.

"Твоите мирни принципи изиграха много важна роля за прекратяване на насилието в Кения. Ти носиш надежда за по-светло бъдеще за нашата държава, за Африка и за света. "Г-н Раила Одинга,Премиер министър на Кения.

Президент на Маршалските острови, Кессаи Нот, нарича преподобния Мун, „човек с изключителни качества”, „силна воля”, „визионер, доказал, че с увереност, кураж и непроменлива вяра в нашия Създател, човек може да постигне своите мечти.” „Но”, продължава той, „неговите мечти не са за постигането на собствен просперитет, а да помогне на другите в тяхното търсене на щастие основано на моралните устои на семейните ценности, междурелигиозна хармония и световен мир.” Още изказвания на световни лидери

МУН САН МЬОН: Личност и факти

Религиозни лидери - за човешките права на конференция на ООН

Мечтата на Мартин Лутър Кинг, Махатма Ганди и д-р Мун

Призив за мир в Израил и Газа

Папският съвет за междурелигиозен диалог
Муун, мир, ООН, църква, секта, сектите, учение на муун, дейност, мунисти, обединители, миротворци, междурелигиозен диалог Муун, култ, църква, секта, сектите, учение на муун, Муун, последователи на ун, църква, секта, сектите, учение на муун, мунисти,

No comments: