Само Любовта остава

Бог гледа сърцата ни... да се стремим към доброто... Да принасяте плод във всяко добро дело. Само любовта остава, всичко друго ще одпадне...

ЛЮБОВТА е всичко
което има значение

Замисляли ли сте се? Бог е любов, значи ако има съд в Съдния Ден, то ще е съд на любовта. На всички ще се прости и всички ще се научат да обичат. Тези които са мислели че са праведни ще разберат че не са били, защото не са обичали другите достатачно за да ги променят към добро. А тези които са били неправедни най-после ще получат любовта коята не са получили от детството си и ще се променят към добро.

ЛЮБОВТА е всичко което има значение. В Последните дни, Божията любов ще възтържествува на земята. Тя ще осъди досегашната ни взаимонетърпимост, и ще ни пречист за истински живот, за да създадем истински сеемейства, обество и свят на любовта - Небесното Царство на земята.

Затова централното учение на всички основни религии е любовта. Проблема до днес е бил, че религиите не са могли да приложат на практика собственото си централно учение, че любовта е най-важното. Библията заявява, че каквито и знания и дарби да имаме, ако мямаме любов, това не ни ползва. Всичко друго ще отпадне, а само любовта ще остане. Иисус е категоричен, от всички закони само любовта към Бога и към ближния е от значение за спасението ни. Но неговото разбиране за любов към ближния е любов и състрадание към всеки изпаднал в беда, дори и към врага ни. "Устремете се след любовта", призовава Павел. Какво означава това? "Правете на другите както очаквате те да правят към вас", "Обичайте се както аз ви обичам", и "по любовта помежду ви ще ви познаят" призовава самия Исус Христос.

Разделението на хиляди деноминации, насилието в името на Бога, кървавите кавги за идентичността на Исус, едва ли са пример християнството да е дораснало да разбере и практикува учението на Исус. Не искам и да споменавам кръстоносните походи, Инквизицията, и отношението към другите религии дори днес от страна на голяма част от християнството. Мисля че е време да се разкаем и променим пътищата си. Или както преп. Муун призовава,
"Бог ни предупреждава, че Той не ще вече толерира деленията и разцепленията".


За целта д-р Муун предлага свързването на света с международна магистрала, която да позволи хората да пътуват свободно, свързвайки всета като една общност. "Аз предлагам да свържем с тунел Беринговия проток, този остатък от Сатанинските исторически деления можду изтока и запада, севера и юга, и Северна Америка и Русия." "Това ще премахне човеко-сътворените стени между раси, култури, религии и нации, и така установи царството на мирния, идеален свят за който Бог е мечтал."

Кога Бог ще бъде в живота ни?

Любовта не е чувсто! Любовта е практиката на живот за другите. Любовта е Бог! С други думи, Бог е там където живеем и се жертваме за другите, във интензивните взаимоотношения на любов, разбирателство и взаимопомощ с околните. Следователно, там където има бариери между религии, нации, раси и култури, понеже няма любов, Бог не може да дойде, докато те не се премахнат и любовта дойде...

Д-р Муун ни предизвиква, "Ще останете ли пленници на старите стени създадени от Сатана; стените на вашата религия, стените на вашата култура, стените на вашата националност и раса, и доживеете остатъка от живота си в агония и съжаление?" Той призовава всички световни лидери, "всички нации, и също световните религии, могат да обединят усилията си за успеха на този проект, чиито успех е решаващ за установяване царството на мирния, идеаленн свят, където хората няма никога вече да воюват помежду си."

Какви са разходите за въоръжаване?
"Колко милиарди светът разхищава за войни?" пита д-р Муун. "Човечеството трябва да осъзнае, че ние извършваме ужасен грях пред историята и потомството ни... Във тази епоха, войната е най примитивното и разрушително средство за разрешаване на конфликтите, и никога няма да доведе до траен мир. Сега е времето както пророка Исая предсказва, да изковем от мечовете си сърпове и рала. Човечеството трябва да спре извратения кръг на войните, който единствено жертва живота на децата ни и пропилява астрономически суми пари. Времето дойде, държавите да съсредоточат ресурсите си към установяване царството на мира, идеалния свят желан от Бог, Господаря на великата вселена."
Като завършек, д-р Сан Мьон Муун призовава: "Дами и господа, човечеството е тръгнало стремглаво надолу в задънена улица. Единствения път да оцелеем е практиката на учението ми: Мирната философия на истинска любов, истински живот и истинска потомствена линия... Скоро дори и развитите и силните на деня ще променят курса си и тръгнат в тази насока."

2 comments:

Anonymous said...

Hello. This post is likeable, and your blog is very interesting, congratulations :-). I will add in my blogroll =). If possible gives a last there on my blog, it is about the Tênis e Sapato, I hope you enjoy. The address is http://tenis-e-sapato.blogspot.com. A hug.

bisi said...

браво това може да се окаже много полезна информация а аз попаднах савсем случаино.много си е прав човека за любовта ама просто хората са вече куко. дано да ни налее разум човека ама аз за пьрви пьт чувам за него и учението му не знам тук в бг има ли много хора дет знаят нещо за това учение аиде дано да се научим да се обичаме наистина